Tallinki uued reisitingimused

Tallinki uued reisitingimused

Alates 1.veebruarist muutuvad AS Tallink Grupp reisitingimused ÜKSIKREISIJATELE!

 

PILETI MUUTMINE:

ROOTSI LIIN

Pileti muutmisel 21 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

Pileti muutmisel 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 10€ ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet.

Piletil muutmisel 6 päeva kuni 24 tundi enne laeva väljumist või reisile registreeritud Pileti muutmisel peetakse kinni Leppetrahv 10€ ja hinnavahet ei tagastata!

Vähem kui 24 tundi enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaaega.

 SOOME LIIN

Pileti muutmisel 7 ja rohkem päeva enne laeva väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

Piletil muutmisel 6 kuni 2 päeva enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahv 5€ ning tagastatakse hinnavahe kui muudetud Pilet on odavam kui esialgne Pilet.

Pileti muutmisel vähem kui 48 tundi ja kuni 45 minutit enne laeva väljumist või reisile registreeritud Pileti muutmisel peetakse kinni Leppetrahvina 5€ ja hinnavahet ei tagastata!

Vähem kui 45 minutit enne laeva väljumist ei saa muuta Piletil olevat reisi suunda ja/või marsruuti ning väljumise kuupäeva või kellaaega.

 Business Lounge klassi Pileti muutmisel ei kohaldata Leppetrahvi ja Piletit võib muuta kuni reisile registreerimise lõpuni.

 

PILETI TÜHISTAMINE

ROOTSI LIIN

Kui Pilet tühistatakse rohkem kui 21 päeva enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahv 10€ ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Kui Pilet tühistatakse 21 kuni 7 päeva enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahvina 10€ ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Pileti tühistamisel 6 päeva ja kuni 48 tundi enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahvina 10€ ja 50% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

 

SOOME LIIN

Kui Pilet tühistatakse rohkem kui 7 päeva enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahv 5€ ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Kui Pilet  tühistatakse 6 päeva ja  kuni 48 tundi enne laeva väljumist, peetakse kinni Leppetrahvina 5€ ja 20% Pileti hinnast ning tagastatakse ülejäänud Pileti maksumus.

Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne laeva väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

 

OSA V – MUUGA-VUOSAARI LIINI REISITINGIMUSED

Sõidukiga reisijate vedu Muuga-Vuosaari liinil

(1) Seoses sõidukiga reisijate veoga Muuga sadama ja Vuosaari sadama vahel (edaspidi Muuga-Vuosaari liinil) kehtestada, et Muuga-Vuosaari liinil toimuvatele laevareisidele kehtivad AS-i Tallink Grupp 15. jaanuaril 2019. aastal kinnitatud „AS Tallink Grupp reisitingimused“ koos järgmises punktis sätestatud erisustega.

(2) Täiendada AS-i Tallink Grupp juhatuse poolt 15. jaanuaril 2019. aastal kinnitatud „AS Tallink Grupp reisitingimusi“ uue V osaga järgmises sõnastuses: „V. Muuga-Vuosaari liini reisitingimused”.

1) Muuga-Vuosaari liinil sõitva laeva pardakaardid tuleb alles hoida kuni Muuga või Vuosaari sadamate territooriumilt lahkumiseni.

2) Sõidukiga reisija registreerimine Muuga-Vuosaari liinil sõitvale laevale suletakse 45 minutit enne laeva väljumist.

3) Sõidukiga reisija peab olema peale Pileti registreerimist 45 minutit enne laeva väljumist sadama sõidukite ootealal.

4) Muuga-Vuosaari liinil sõitval laeval ei ole võimalik tagada puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele teenuse osutamist.

5) Muuga-Vuosaari liini laeval lemmikloomade vedu ei toimu.

6) Muuga-Vuosaari liinil sõitvale laevale toimub piletite broneerimine ja selle eest tasumine vastavalt Reisitingimustes sätestatud korrale.

7) Muuga-Vuosaari liinil sõitva laeva Pileti muutmisel kehtivad Reisitingimustes (III osa p 3 lg 5) sätestatud Tallinna-Helsingi liinil sõitva laeva muutmistingimused.

8) Muuga-Vuosaari liinil sõitva laeva Pileti tühistamisel kehtivad Reisitingimustes (III osa p 4 lg 5) sätestatud Tallinna-Helsingi liinil sõitva laeva tühistamistingimused.

9) Muuga-Vuosaari liinil sõitvatel laevadel toimub ainult sõidukitega reisijate vedu. Jalgsi reisivate reisijate vedu ei toimu.

(3) Käesolevad tingimused jõustuvad 1. juunist 2019.

  

Oluline!

  • Reisiettevõtja juurest ostetud Piletilt tuleb tasuda Leppetrahvi samadel tingimustel.
  • Müügisüsteem lisab tasumisele kuuluva Leppetrahvi broneeringusse automaatselt.
  • Sadamas tuleb olla kohal õigeaegselt. Hilinemise korral pilet tühistatakse ja klient peab ostma uue Pileti.
  • Broneeringust saab Pilet samal päeval kl 23.59. Seega saab broneeringut samal päeval kuludeta muuta või tühistada kuni keskööni.
  • Pileti muutmisel kajutiteenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni kajutiteenuste maksumus.

 

Lisainfo ja piletite broneerimine: 

info@parnureisiburoo.ee

Tel 444 5105

Mob 5333 0603

Küsi pakkumist

[caldera_form id="CF5c6aa89c713b0"]