Golden-Sands

  • Rahvaarv: 7 576 800 inimest
  • Pindala: 111 003 km²
  • Pealinn: Sofia

Geograafia: Bulgaaria asub Balkani poolsaarel. Põhjas on Bulgaarial ühine piir Rumeeniaga, läänes Serbia, Tšernogooria ja Makedooniaga, lõunas – Türgi ja Kreekaga ning idas uhub Bulgaaria randa Must meri. Suurimad linnad on: Plovdiv (479 tuh.), Varna (450 tuh.), Burgas (250 tuh.), Ruse (190 tuh.)

Kliima: Bulgaaria kliima on valdavalt kontinentaalne. Üldiselt on siin jahedam kui mujal Euroopas samal laiuskraadil. Sofia aasta keskmine t° on jaanuaris 4-2°C ja juulis 16-27°C. Varna keskmine t° jaanuaris on 1-6°C ja juulis 19-30°C

Usk: Valitsevaks usundiks on Bulgaarias õigeusk. Bulgaaria kiriku eesotsas on patriarh, kes koos metropoliitidest koosneva Sinodiga moodustab kiriku kõrgema juhtkonna.

Keel: Riigikeeleks on vene keelele lähedane bulgaaria keel. Kuurortide, hotellide ja restoranide teenindav personal oskab reeglina vene, inglise, saksa ja prantsuse keelt.

Riiki sisenemise tingimused:

Eesti kodanikule on Bulgaariasse reisimine viisavaba. Sisenemiseks sobivad nii Eesti pass kui isikutunnistus (ID-kaart), mis peavad kehtima kogu plaanitava reisi vältel. Juhul, kui Eesti kodanik soovib Bulgaariasse elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates. Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust.

Oluline:

Soovitame kindlasti enne reisi end registreerida ja sõlmida reisikindlustuse.

Enne reisile asumist tasub tutvuda aktuaalse ilmaprognoosiga inglise keeles, bulgaaria keeles ning meteroloogiakeskuse kodulehel

Järgides üldtunnustatud ettevaatusreegleid on Bulgaarias reisimine üldjuhul ohutu. Taskuvargusi esineb sagedamini suurlinnades ja turismi sihtkohtades rannikualadel, eelkõige kaubanduskeskustes, turgudel, vaatamisväärsuste läheduses, raudteejaamades, maa-alustes tunnelites ja muudes rahvarikastes paikades. Ettevaatlik tuleks olla tänaval pakutavate teenuste pakkujate ja kerjustega. Kindlasti tuleks vältida valuuta vahetamist tänaval.

Isikuttõendavat dokumenti ja rahakotti tuleks hoida eraldi. Võimalusel jätta dokument hotelli turvaseifi ja kanda kaasas ainult isikuttõendava dokumendi koopiat.

Paljudes piirkondades, k.a. Sofia, on palju hulkuvaid koeri ning nende kogunemispaiku tasuks vältida.

Musta mere äärsetes turismipiirkondades ei ole soovitav noortel naistel tee ääres hääletada ja pöidlaküüdiga reisida. On esinenud vägivalla juhtumeid.

Seadused ja tavad

Bulgaaria rahvas on ortodoksne. Suurim vähemus on Bulgaaria türklased, kes on moslemiusulised. Teise suure etnilise vähemuse moodustavad mustlased.

Pühapäevad on puhkepäevad ning kauplused on üldjuhul pühapäeviti suletud. Turismipiirkondades võivad mõned kauplused olla avatud ka pühapäeviti.

Riigikeel on bulgaaria keel ning tähestik on kirillitsas. Võõrkeelte kasutamine võib osutuda keeruliseks eriti väiksemates linnades. Noored kõnelevad üldjuhul ka inglise keeles, mõned saksa või prantsuse keeles. Vanemad inimesed oskavad sageli ka vene keelt.

Uimastite tarvitamine ja seksuaalkuriteod on karistatavad vabadusekaotusega.

Toll

Riiki on lubatud tuua teisest Euroopa Liidu riigist isiklikuks kasutamiseks piiramatu kogus alkoholi-, tubaka- ning teisi tooteid. Sularaha üle 10 000€ tuleb tollile deklareerida. Väärismetallide, juveelide ja nendest valmistatud ehete eksportimise ja importimise kohta kehtivate reeglite kohta saab infot http://www.mvr.bg/en/Guide/traveling.htm.

Liiklus

Liiklusolude kohta saab täpsemat teavet Bulgaaria Maanteede Infrastruktuuriagentuuri kodulehelt ning infotelefonil välismaalt helistades + 359 70013020.

Soovitav on kasutada vaid tuntud taksofirmasid, mille sõidukid on tavaliselt kollased (OK Supertrans ja S-Express) või paluda hotellil takso kutsuda. Sofia lennuväljal on saabuvate lendude terminaalis olemas OK Supertrans ja S-Express taksode registreerimislauad. Sõidutasus on soovitav eelnevalt kokku leppida.

Võimalikud ohud

Bulgaaria asub seismiliselt aktiivses piirkonnas, üldjuhul on maavärinad siiski väiksema tugevusega, ulatudes kuni kuni 4.5 pallini Richteri skaala järgi.

Üldised soovitused maavärina korral käitumiseks: juhul, kui telefoniliinid töötavad, kutsuda abi helistades üldriiklikul hädaabinumbril 112. Maavärinatõugete ajal: kanda tugeva tallaga jalanõusid, vältimaks hilisemaid klaasikildudest tulenevaid vigastusi; jääda seisma põrandale või kõige vastupidavamale aluspinnale, kummarduda ja tõmmata pea vastu jalgu, kattes pea ja ülakeha kätega. Peale maavärinat: olla valmis järeltõugeteks, hoonest evakueerumisel mitte kasutada lifti, vältida elektrikaablite, -juhtmete puudutamist. Kui olete jäänud kinni rusude alla, püüdke äratada tähelepanu vile vms.

Laviinioht mägedes

Arstiabi

Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks leiate vaktsiin.ee kodulehelt. Enne arstiabi teenuste kasutamist Bulgaarias soovitame täpsustada, millistel tingimustel seda osutatakse.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart.

NB! Euroopa ravikindlustusega kaasnevaid õigusi saab kasutada üksnes siis, kui pöörduda

Bulgaaria Riikliku Haigekassaga lepingu sõlminud raviasutustesse. Lisaks tuleb patsiendil maksta omavastutustasu iga arstivisiidi eest (1% Bulgaarias kehtivast miinimumpalgast, hetkel on lõivu suuruseks 2,40 BGN) või haiglaravil viibitud päeva eest (kuni 2% Bulgaaria miinimumpalgast 4,80 BGN).

Lähemat teavet raviasutuste kohta, kes on sõlminud Bulgaaria Riikliku Haigekassaga lepingu annab Bulgaaria Riikliku Haigekassa kodulehekülg.

Lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile soovitame sõlmida ka reisikindlustuse.

Valuuta

Valuutat on soovitav vahetada pankades või valuutavahetuspunktides. Vahetuspunktides on soovitav pöörata tähelepanu teenustasude hindadele ning vahetuskurssidele. Jälgige, et tehingu kohta antakse kviitung.

Pea kõikides pankades ja rahvusvahelistes hotellides saab kasutada krediit- ja deebetkaarte.

Pangakaardiga makstes tasuks siiski ettevaatlik olla, kuna on esinenud välismaalaste vastu suunatud pettusi. Pangakaardid ei ole Bulgaarias veel laialdaselt levinud, kuid sularahaautomaate on enamuses suuremates linnades

1€ = 1,9558 lev

Kasulikud telefoninumbrid

  • Hädaabitelefon 112
  • Politsei 166
  • Tuletõrje 160
  • Kiirabi 150
  • Liikluspolitsei 165

Kontaktid:

Hädaolukorras saate alati konsulteerida välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999 või +372 6377 000 (24h).

Alates 15.06.2012 esindab Soome Eestit Schengeni viisaküsimustes Bulgaarias. Soome saatkonna kontaktandmed Sofias:

Embassy of Finland

26-28, Bacho Kiro, 5th Floor

1000 Sofia

Bulgaria

Tel. +359 2 810 2110

E-mail: sanomat.sof@formin.fi“>sanomat.sof@formin.fi

Bulgaaria saatkond Helsingis

Kuusisaarentie 2B, 00340 Helsinki

Tel.: +358 9 458 40 55, 458 4035

Faks: +358 9 458 45 50

E-mail: embassy.helsinki@mfa.bg“>embassy.helsinki@mfa.bg

Kasulikud lingid:

Sulge menüü

Tere,
Kõige kiiremini saad lisainfot kui võtad meiega otse ühendust.